AyNet IRCD Network Sohbet Ağı Kuralları


 

 1. Sohbet ağımıza 18 (onsekiz) yaşından küçüklerin girmesi yasaktır.
 2. Giriş yapan herkes Türk aile ve ahlak yapısına, örf ve adetlerimize
  uygun rumuz almalıdır. Aynı esaslar doğrultusunda odalarda ve
  özel görüşmelerinde sohbet etmelidir.
 3. Din, dil, ırk, siyasi, kültürel ve ayrımcılığa sebep olacak hiçbir
  fikir yada oluşumun savunuculuğunu yapmamalıdır.
 4. Herhangi bir maddi kazanç amacı güdmemeli, özel ve oda sohbetlerinde
  reklam yada duyuru yapmamalıdır.
 5. Küfür, hakaret yada bir başkasının kişisel saygınlığını zedeleyecek
  bir davranışta bulunmamalı, bu amaçla rumuz almamalıdır.
  Cinsellik ve adult içerikli rumuzlar ile sohbet odalarımıza girmemeli
 6. Türk aile ve ahlak yapısına uygun olmayan rumuzlar almamalıdır.
  Herhangi bir kullanıcımızın sohbetini olumsuz etkileyecek ve rahatsız
  edecek davranışlardan kaçınmalıdır.
 7. Oda ve sohbet ağı yöneticilerinin aldığı kararlara uymak zorunda olup,
  şikayet mekanizmasını bundan sonra kullanmalıdır.
  Şahsi iletişim ve kimlik bilgilerini paylaşmamalı tedbirli davranmalıdır.
 8. Sohbet ağı akışı, düzenini ve işleyişini bozacak tüm davranışlardan
  kaçınmalıdır.
 9. Sohbet ağı yönetimi departmanlarını bilgi almak ve şikayet etmek için
  aktif olarak kullanmalıdır.
 10. Sohbet odalarınızın ve rumuzlarınızın tüm şifre sorumluluğu
  kullanıcısına aittir. Yönetim ve departmanlarımız çalınma/kaybetme
  durumunda mesuliyet kabul etmeyip bu konuda destek sağlamamaktadır.
 11. Türkiye Cumhuriyeti yasalarında yer alan değer ve yargılara aykırı
  hareket etmek, edilmesine müsade etmek ve bu değer yargılarını şahsında
  toplayan devlet büyüklerinin saygınlığına gölge düşürücü davranmak yasaktır.

 

 

Yaptırımlar


Sohbet ağı üst yönetimi tarafından belirlenen bu kural ve tavsiyelere
uyulmaması yada uyulmamasına teşvik edilmesi durumunda yönetimimiz;
Kişinin rumuzuna yada sohbet odasına el koyma, sohbet ağından uzaklaştırma
ve girişini engelleme hakkına sahiptir. Yönetimimiz ayrıca ceza-i yaptırımı
hukuk yoluyla da arama hakkını saklı tutmaktadır.
Yönetimimiz, yasal mercilerden yapılacak herhangi bir başvuru durumunda da
haksızlığın ve mağduriyetin giderilmesine destek olmak amacıyla bağlantı
bilgilerinizi paylaşmayı uygun görmektedir.

ÖNEMLİ : Sohbet ağımıza giren herkes yazılı ve duyurularla iletilen
kuralları, yaptırımlarını kabul etmiş sayılır.