IRC Komutları

Konu: Chanserv Genel Komutları

Chanserv, bir kanalı kayıt etmek ve yetkimiz olan bir kanalı yönetmek için kullanılan servisin adıdır.

Register: Kanal kayıt etmek için kullanılır. Kanalı şifreleyecek nick ve şifrelenecek kanal şu özellik(ler)e sahip olmalıdır;
1- Nick kayıtlı ve authcodesi girilmiş olmalı
2- Kanal kayıtlı olmamalı
3- Nick kanalda operatör (@) olmalı
Kullanım: /chanserv register #kanal şifre açıklama
Örnek: AyNet kanalını şifrelemek istiyorum. Şifre: 123456 Açıklama: AyNet Global Kanalı
Cevap: /chanserv register #AyNet 123456 AyNet Global Kanalı

Identify: Belirtilen kanalın founderi (sahibi) olarak tanınmak için kullanılır.
Kullanım: /chanserv identify #kanal şifre
Örnek: AyNet kanalının şifresi 123456, kanalda nasıl founder yetkisine ulaşabilirim?
Cevap: /chanserv identify #AyNet 123456

Sendpass: Unutulan kanal şifresini, kanal founderi nickinin kayıtlı olduğu email adresine göndermek için kullanılır. Sendpass komutu, sadece founder konumunda ki kullanıcı tarafından kullanılabilir.
Kullanım: /chanserv sendpass #kanal
Örnek: AyNet kanalının şifresini unuttum. Email adresime gönderilmesini istiyorum.
Cevap: /chanserv sendpass #AyNet

Drop: Kanal kayıdını silmek için kullanılır. Drop komutundan önce kanalı identify etmek gerekir.
Kullanım: /chanserv drop #kanal
Uygulanım: //chanserv identify #kanal şifre | /chanserv drop #kanal
Örnek: AyNet kanalının kayıdını silmek istiyorum.
Cevap: //chanserv identify #AyNet 123456 | /chanserv drop #AyNet

Set: Kanal ile ilgili özellikleri belirlemek için kullanılır.
Kullanım: /chanserv set #kanal parametre veri
Not: Chanserv Set/Unset Komutları konusu eğitiminde ayrıntılı anlatılmıştır.

Unset: Kanal ile ilgili belirlenmiş bazı özellikleri deaktif etmek için kullanılır.
Kullanım: /chanserv unset #kanal parametre
Not: Chanserv Set/Unset Komutları konusu eğitiminde ayrıntılı anlatılmıştır.

Info: Kanalın özelliklerini görmek için kullanılır.
Kullanım: /chanserv info #kanal
Örnek: AyNet kanalının bilgilerini görmek istiyorum.
Cevap: /chanserv info #AyNet
Not: /chanserv info #kanal all komutu kullanılarak kanal giriş mesajı (entrymsg) ve successor bilgileri de görülebilir.

Access: Kanalın erişim listesini belirlemek için kullanılır.

* Add: Belirtilen kullanıcıyı, kanalın erişim listesine eklemek için kullanılır. Kullanıcı, erişim listesine -999 ve 999 seviyeleri arasında eklenebilir. Bu seviye, eklenen kullanıcının yetkilerini belirler. Eklenilmek istenilen kullanıcının nicki, şifreli ve authcodesi girilmiş olmalıdır.
Not: Bir kanalın erişim listesinde aynı anda en fazla 250 kullanıcı bulunabilir.
Ek bilgi: -100 ve -999 seviyeler arasında eklenen kullanıcılar, kanala giriş yapamazlar. -1 seviyeden eklenen kullanıcılar girebilir.
Kullanım: /chanserv access #kanal add nick seviye
Örnek: AyNet kanalında nicki AyNet olan kullanıcıya 5 seviyeden yetki eklemek istiyorum.
Cevap: /chanserv access #AyNet add AyNet-User 5

* Del: Erişim listesinden belirtilen kullanıcı(lar)yı silmek için kullanılır.
Kullanım1: /chanserv access #kanal del nick
Örnek: AyNet kanalının erişim listesinden nicki AyNet-User olan kullanıcıyı silmek istiyorum.
Cevap: /chanserv access#AyNet del AyNet-User
Kullanım2: /chanserv access #kanal del numara,numara,numara..
Örnek: AyNet kanalının erişim listesinden 1, 5, 7 ve 11 numarada ki kullanıcıları silmek istiyorum.
Cevap: /chanserv access #AyNet del 1,5,7,11
Kullanım3: /chanserv access #kanal del numara-numara
Örnek: AyNet kanalının erişim listesinden 3 ve 11 numara arasında ki (3 ve 11 dahil) kullanıcıları silmek istiyorum.
Cevap: /chanserv access #AyNet del 3-11

* List: Kanalın erişim listesini görmek için kullanılır.
Kullanım1: /chanserv access #kanal list
Örnek: AyNet kanalının erişim listesini görmek istiyorum.
Cevap: /chanserv access #AyNet list
Kullanım2: /chanserv access #kanal list numara,numara,numara..
Örnek: AyNet kanalının erişim listesinden 1, 2 ve 5 numarada ki kullanıcıları görmek istiyorum.
Cevap: /chanserv access #AyNet list 1,2,5
Kullanım3: /chanserv access #kanal list numara-numara
Örnek: AyNet kanalının erişim listesinden 4 ve 7 numara arasında ki (4 ve 7 dahil) kullanıcıları görmek istiyorum.
Cevap: /chanserv access #AyNet list 4-7
Kullanım4: /chanserv access #kanal list harf/kelime
Örnek: AyNet kanalının erişim listesinden nicki S harfi ile başlayan kullanıcıları görmek istiyorum.
Cevap: /chanserv access #AyNet list S*
Örnek: AyNet kanalının erişim listesinden nickinde Sc kelimesi geçen kullanıcıları görmek istiyorum.
Cevap: /chanserv access #AyNet list *Sc*

* Count: Kanalın erişim listesinde kaç kullanıcı olduğunu görmek için kullanılır.
Kullanım: /chanserv access #kanal count
Örnek: AyNet kanalının erişim listesinde kaç kullanıcı olduğunu görmek istiyorum.
Cevap: /chanserv access #AyNet count

Xop: Kanalda access komutunu kullanmadan yetki eklemek için kullanılır. Xop komutlarında vop, hop, aop ve sop olmak üzere 4 adet yetkilendirme yapılabilir.

* Vop: Kullanıcıyı, kanalın erişim listesine default autovoice levelinde eklemek için kullanılır. Default level ayarları geçerli olan kanalda, vop eklenen kullanıcı kanalda +v (+) kipini alır.

* Hop: Kullanıcıyı, kanalın erişim listesine default autohalfop levelinde eklemek için kullanılır. Default level ayarları geçerli olan kanalda, hop eklenen kullanıcı kanalda +h (%) kipini alır.

* Aop: Kullanıcıyı, kanalın erişim listesine default autoop levelinde eklemek için kullanılır. Default level ayarları geçerli olan kanalda, aop eklenen kullanıcı kanalda +o (@) kipini alır.

* Sop: Kullanıcıyı, kanalın erişim listesine default autoprotect levelinde eklemek için kullanılır. Default level ayarları geçerli olan kanalda, sop eklenen kullanıcı kanalda +a (&) kipini alır.

** Add: Kullanıcıya kanalda vop, hop, aop ve sop eklemek için kullanılır.
Kullanım: /chanserv vop/hop/aop/sop #kanal add nick
Örnek: AyNet kanalına nicki AyNet-User olan kullanıcıya vop eklemek istiyorum.
Cevap: /chanserv vop #AyNet add AyNet-User
Örnek: AyNet kanalına nicki AyNet-User olan kullanıcıya hop eklemek istiyorum.
Cevap: /chanserv hop #AyNet add AyNet-User
Örnek: AyNet kanalına nicki AyNet-User olan kullanıcıya aop eklemek istiyorum.
Cevap: /chanserv aop #AyNet add AyNet-User
Örnek: AyNet kanalına nicki AyNet-User olan kullanıcıya sop eklemek istiyorum.
Cevap: /chanserv sop #AyNet add AyNet-User

** Del: Kanalda, vop, hop, aop ve sop yetkisinde bulunan kullanıcıyı silmek için kullanılır.
Kullanım1: /chanserv vop/hop/aop/sop #kanal del nick
Örnek: AyNet kanalının vop listesinden nicki AyNet-User olan kullanıcıyı silmek istiyorum.
Cevap: /chanserv vop #AyNet del AyNet-User
Kullanım2: /chanserv vop/hop/aop/sop #kanal del numara,numara,numara..
Örnek: AyNet kanalının hop listesinden 1, 4 ve 6 numarada ki kullanıcıları silmek istiyorum.
Cevap: /chanserv hop #AyNet del 1,4,6
Kullanım3: /chanserv vop/hop/aop/sop #kanal del numara-numara
Örnek: AyNet kanalının sop listesinden 4 ve 12 numara arasında ki (4 ve 12 dahil) kullanıcıları silmek istiyorum.
Cevap: /chanserv sop #AyNet del 4-12

** List: Kanalda vop, hop, aop ve sop listesini görmek için kullanılır.
Kullanım1: /chanserv vop/hop/aop/sop #kanal list
Örnek: AyNet kanalının vop listesini görmek istiyorum.
Cevap: /chanserv vop #AyNet list
Kullanım2: /chanserv vop/hop/aop/sop #kanal list numara,numara,numara..
Örnek: AyNet kanalının hop listesinden 1,2 ve 5 numarada ki kullanıcıları görmek istiyorum.
Cevap: /chanserv hop #AyNet list 1,2,5
Kullanım3: /chanserv vop/hop/aop/sop #kanal list numara-numara
Örnek: AyNet kanalının aop listesinden 4 ve 7 numara arasında ki (4 ve 7 dahil) kullanıcıları görmek istiyorum.
Cevap: /chanserv aop #AyNet list 4-7
Kullanım4: /chanserv vop/hop/aop/sop #kanal list harf/kelime
Örnek: AyNet kanalının sop listesinden nicki S harfi ile başlayan kullanıcıları görmek istiyorum.
Cevap: /chanserv sop #AyNet list S*
Örnek: AyNet kanalının aop listesinden nickinde Sc kelimesi geçen kullanıcıları görmek istiyorum.
Cevap: /chanserv aop #AyNet list *Sc*

** Count: Kanalda, vop, hop, aop ve sop listesinde kaç kullanıcı olduğunu görmek için kullanılır.
Kullanım: /chanserv vop/hop/aop/sop #kanal count
Örnek: AyNet kanalının vop listesinde kaç kullanıcı olduğunu görmek istiyorum.
Cevap: /chanserv vop#AyNet count
Örnek: AyNet kanalının hop listesinde kaç kullanıcı olduğunu görmek istiyorum.
Cevap: /chanserv hop #AyNet count
Örnek: AyNet kanalının aop listesinde kaç kullanıcı olduğunu görmek istiyorum.
Cevap: /chanserv aop #AyNet count
Örnek: AyNet kanalının sop listesinde kaç kullanıcı olduğunu görmek istiyorum.
Cevap: /chanserv sop #AyNet count

Levels: Kanal fonksiyonlarına erişim seviyesini düzenlemek için kullanılır.
Kullanım: /chanserv levels #kanal list/set/disable/dis/reset fonksiyon seviye
Not: Chanserv Levels Komutları konusu eğitiminde ayrıntılı anlatılmıştır.

Op: Kanalda chanserv kullanarak kullanıcıya yetki eklemeden +o vermek için kullanılır.
Kullanım: /chanserv op #kanal nick
Örnek: AyNet kanalında nicki AyNet-User olan kullanıcıya yetki eklemeden +o vermek istiyorum.
Cevap: /chanserv op #AyNet AyNet-User

Deop: Kanalda chanserv kullanarak kullanıcıyı -o yapmak için kullanılır.
Kullanım: /chanserv deop #kanal nick
Örnek: AyNet kanalında nicki AyNet-User olan kullanıcıyı -o yapmak istiyorum.
Cevap: /chanserv deop #AyNet AyNet-User

Voice: Kanalda chanserv kullanarak kullanıcıya yetki eklemeden +v vermek istiyorum.
Kullanım: /chanserv voice #kanal nick
Örnek: AyNet kanalında nicki AyNet-User olan kullanıcıya yetki eklemeden +v vermek istiyorum.
Cevap: /chanserv voice #AyNet AyNet-User

Devoice: Kanalda chanserv kullanarak kullanıcıyı -v yapmak için kullanılır.
Kullanım: /chanserv devoice #kanal nick
Örnek: AyNet kanalında nicki AyNet-User olan kullanıcıyı -v yapmak istiyorum.
Cevap: /chanserv devoice #AyNet AyNet-User

Halfop: Kanalda chanserv kullanarak kullanıcıya yetki eklemeden +h vermek için kullanılır.
Kullanım: /chanserv halfop #kanal nick
Örnek: AyNet kanalında nicki AyNet-User olan kullanıcıya yetki eklemeden +h vermek istiyorum.
Cevap: /chanserv halfop #AyNet AyNet-User

Dehalfop: Kanalda chanserv kullanarak kullanıcıyı -h yapmak için kullanılır.
Kullanım: /chanserv dehalfop #kanal nick
Örnek: AyNet kanalında nicki AyNet-User olan kullanıcıyı -h yapmak istiyorum.
Cevap: /chanserv dehalfop #AyNet AyNet-User

Protect: Kanalda chanserv kullanarak kullanıcıya yetki eklemeden +a vermek için kullanılır.
Kullanım: /chanserv protect #kanal nick
Örnek: AyNet kanalında nicki AyNet-User olan kullanıcıya yetki eklemeden +a vermek istiyorum.
Cevap: /chanserv protect #AyNet AyNet-User

Deprotect: Kanalda chanserv kullanarak kullanıcıyı -a yapmak için kullanılır.
Kullanım: /chanserv deprotect #kanal nick
Örnek: AyNet kanalında nicki AyNet-User olan kullanıcıyı -a yapmak istiyorum.
Cevap: /chanserv deprotect #AyNet AyNet-User

Invite: +i (davetsel) modunda olan bir kanala girebilmek için kullanılır.
Kullanım: /chanserv invite #kanal
Örnek: AyNet kanalı davetsel modda iken kanala nasıl girebilirim?
Cevap: /chanserv invite #AyNet

Unban: Kanalda kendi banımızı açmak için kullanılır.
Kullanım: /chanserv unban #kanal
Örnek: AyNet kanalında kendi banımı nasıl açabilirim.
Cevap: /chanserv unban #AyNet

Kick: Kanalda chanserv kullanarak kullanıcıyı kanaldan atmak için kullanılır.
Kullanım: /chanserv kick #kanal nick sebep
Örnek: AyNet kanalından nicki AyNet-User olan kullanıcıyı atmak istiyorum.
Cevap: /chanserv kick #AyNet AyNet-User Test

Topic: Kanala chanserv kullanarak başlık yazmak için kullanılır.
Kullanım: /chanserv topic #kanal mesaj
Örnek: AyNet kanalına Help is a of Ethos diye bir başlık yazmak istiyorum.
Cevap: /chanserv topic #AyNet Help is a of Ethos

Clear: Kanalda belirtilen parametreleri sıfırlamak için kullanılır.

* Modes: Kanala /mode #kanal ±mode komutu ile verilmiş modeleri sıfırlamak için kullanılır.
Kullanım: /chanserv clear #kanal modes
Örnek: AyNet kanalının modelerini sıfırlamak istiyorum.
Cevap: /chanserv clear #AyNet modes

* Bans: Kanalda banları kaldırmak için kullanılır.
Kullanım: /chanserv clear #kanal bans
Örnek: AyNet kanalında ki banların hepsini kaldırmak istiyorum.
Cevap: /chanserv clear #AyNet bans

* Exceptions: Kanalda ban korumalarını (+e) kaldırmak için kullanılır.
Kullanım: /chanserv clear #kanal exceptions
Örnek: AyNet kanalında ki ban korumalarını kaldırmak istiyorum.
Cevap: /chanserv clear #AyNet exceptions

* Invites: Kanalda invite korumalarını (+I) kaldırmak için kullanılır.
Kullanımı: /chanserv clear #kanal invites
Örnek: AyNet kanalında ki invite korumalarını kaldırmak istiyorum.
Cevap: /chanserv clear #AyNet invites

* Users: Kanalda bulunan kullanıcıları kanaldan atmak için kullanılır.
Kullanım: /chanserv clear #kanal users
Örnek: AyNet kanalında ki tüm kullanıcıları atmak istiyorum.
Cevap: /chanserv clear #AyNet users

* Ops: Kanalda opları, -o yapmak için kullanılır.
Kullanım: /chanserv clear #kanal ops
Örnek: AyNet kanalında opların hepsini -o yapmak istiyorum.
Cevap: /chanserv clear #AyNet ops

* Halfops: Kanalda halfopları, -h yapmak için kullanılır.
Kullanım: /chanserv clear #kanal halfops
Örnek: AyNet kanalında ki halfopların hepsini -h yapmak istiyorum.
Cevap: /chanserv clear #AyNet halfops

* Voices: Kanalda voiceleri, -v yapmak için kullanılır.
Kullanım: /chanserv clear #kanal voices
Örnek: AyNet kanalında ki voicelerin hepsini -v yapmak istiyorum.
Cevap: /chanserv clear#AyNet voices

Status: Kullanıcının, kanalın erişim listesinde ki seviyesini öğrenmek için kullanılır.
Kullanım: /chanserv status #kanal nick
Örnek: AyNet-User nickinin AyNet kanalındaki erişim seviyesini öğrenmek istiyorum.
Cevap: /chanserv status #AyNet AyNet-User

Akick: Kanalın autokick listesini düzenlemek için kullanılır.
Kullanım: /chanserv akick #kanal add/del/list/view/count/enforce veri
Not: Chanserv Akick Komutları konusu eğitiminde ayrıntılı anlatılmıştır.

Chanserv hakkında servislerden yardım almak için /chanserv help komutu kullanılır.
Chanserv Genel Komutları hakkında servislerden yardım almak için /chanserv help commands komutu kullanılır.

Chanserv genel konulu eğitim tamamlandı.
Konu: Nick Mode/Kip (Umodes) Açıklamaları

O: Kullanıcının, sunucuda local operator olduğunu belirtir.

o: Kullanıcının, sunucuda global operator olduğunu belirtir.

C: Kullanıcının, sunucuda co administrator olduğunu belirtir.

A: Kullanıcının, sunucuda server administrator olduğunu belirtir.

a: Kullanıcının, sunucuda services administrator olduğunu belirtir.

N: Kullanıcının, sunucuda network administrator olduğunu belirtir.

B: Kullanıcının, sunucu botu olduğunu belirtir.

d: Kullanıcının, kanal geneline gönderilen mesajları görmesini engeller.

g: Kullanıcının, glopops ve locops mesajları okumasını ve göndermesini sağlar.

w: Kullanıcının, wallops mesajlarını görebilmesini sağlar.

s: Kullanıcının, snoticeleri (sunucu mesajları) görebilmesini sağlar.

h: Kullanıcının, helper olduğunu belirtir.

r: Kullanıcı nickinin, kayıtlı olduğunu belirtir.

t: Kullanıcının, özel host (vhost) kullandığını belirtir.
Not: Bu özel host; Helperlere, operlere, djlere, botlara, kullanıcı gruplarına ve /chghost komutu ile kullanıcılara verilen hostlardır.

x: Kullanıcının gerçek bağlantı adresinin, gizlenmiş olduğunu belirtir.
Not: 103.208.89.20 ipisinden giren bir kullanıcının adresi, sunucuya girdiğinde 6F9685EB.797C8829.6A661EE2.IP olarak dönüştürülür. Gizleme denilen olay budur.

z: Kullanıcının, SSL (Secure Socket Layer) yani güvenli porttan giriş yapmış olduğunu belirtir.

v: Kullanıcının, bloke edilmiş dcc mesajlarını görebilmesini sağlar.

i: Kullanıcının, sunucu genelinde uygulanan /who listelemelerinde görünmesini engeller.
Not: Invisible (i) modunda ki kullanıcılar /trace komut ile görülebilir. Bu komutu sadece sunucu yöneticileri kullanabilir.

p: Kullanıcıya /whois ve /who komutlarını uygulayan kullanıcının, ortak bulunulan kanallar dışında ki kanalları görmesini engeller.

H: Kullanıcının, /whois ve /who verilerinde sunucu yöneticisi olduğu bilgisinin gizlenmesini sağlar.

q: Kullanıcının, sadece servisler yolu ile kanaldan atılabilmesini sağlar.

S: Servisler için koruma modudur.

V: Kullanıcının, Webtv kullandığını belirtir.
Not: Servislerde (Helpserv, Nickserv, Chanserv, Memoserv, Operserv, Statserv) yapılan her işlem status penceresinde değil, servis ismi ile bir pencere açılarak özele bildirilir.

T: Kullanıcıya, ctcp içerikli mesajların ulaşmasını engeller.

W: Kullanıcının, kendisine /whois komutu uygulayan kullanıcıları görmesini sağlar.

G: Kullanıcıya, sunucu tarafından yasaklanmış mesajların ulaşmasını engeller.

R: Kullanıcının özeline, nicki kayıtlı olmayan kullanıcıların gönderdikleri mesajların ulaşmasını engeller.

D: Kullanıcının özeline, kullanıcılar tarafından gönderilen mesajların ulaşmasını engeller.

Kullanım: /mode nick ±mode
Örnek: /mode AyNet-User +p
Örnek: /mode AyNet-User -h

Nick Mode/Kip (Umodes) Açıklamaları hakkında IRCd’den yardım almak için /helpop ?umodes komutu kullanılır.

Konu: Chanserv Set/Unset Komutları

Chanserv Set, kanal ile ilgili özellikleri belirlemek için kullanılır.

Founder: Kanal founderini değiştirmek için kullanılır. Founder olarak belirtilecek nickin, şifreli ve authcodesi girilmiş olması gereklidir.
Kullanım: /chanserv set #kanal founder nick
Örnek: AyNet kanalını AyNet-User nickine vermek istiyorum.
Cevap: /chanserv set #AyNet founder AyNet-User

Successor: Kanal ortağını belirlemek için kullanılır. Successor olarak belirtilecek nickin, şifreli ve authcodesi girilmiş olması gereklidir. Kanal founder nickine linkli bir nick, successor olarak atanamaz. Kanal founder nickinin kaydı servisden silindiğinde, kanalın yeni founderi successor olarak belirtilen nick olacaktır.
Kullanım: /chanserv set #kanal successor nick
Örnek: AyNet kanalının ortağını AyNet-User nicki yapmak istiyorum.
Cevap: /chanserv set #AyNet successor AyNet-User
Not: Kanal founder nickinin kaydı servisden silindiğinde, successor olarak belirtilen nickin üstünde sahip olabileceği kanal sayısı kadar kanal var ise; Kanal successor olarak belirtilen nicke geçmeyecek ve kanal kaydı silinecektir.

Password: Kanal şifresini değiştirmek için kullanılır.
Kullanım: /chanserv set #kanal password yenişifre
Örnek: AyNet kanalının şifresini 123456 olarak değiştirmek istiyorum.
Cevap: /chanserv set #AyNet password 123456

Desc: Kanal hakkında açıklama yazmak için kullanılır.
Kullanım: /chanserv set #kanal desc mesaj
Örnek: AyNet kanalının açıklamasını Help is a of Ethos olarak değiştirmek istiyorum.
Cevap: /chanserv set #AyNet desc Help is a of Ethos

Url: Kanal infosuna url adresi eklemek için kullanılır.
Kullanım: /chanserv set #kanal url http://adres veya /chanserv set #kanal url ftp://adres

Email: Kanal infosuna email adresi eklemek için kullanılır.
Kullanım: /chanserv set #kanal email emailadresi
Örnek: AyNet kanalının infosuna AyNet-User@mail.adresi adresini eklemek istiyorum.
Cevap: /chanserv set #AyNet email AyNet-User@mail.adresi

Entrymsg: Kullanıcı(lar)nın kanala girdiklerinde, status penceresinde notice olarak görecekleri mesajı yazmak için kullanılır.
Kullanım: /chanserv set #kanal entrymsg mesaj
Örnek: AyNet kanalına girildiğinde statusde AyNet yazısı yazsın.
Cevap: /chanserv set #AyNet entrymsg AyNet

Mlock: Kanal modelerini ayarlamak için kullanılır.
Kullanım: /chanserv set #kanal mlock ±mode
Örnek: AyNet kanalını -i almak istiyorum.
Cevap: /chanserv set #AyNet mlock -i
Not: Kanalımızın mlock modelerini temizlemek için /chanserv set #kanal mlock + komutu kullanılır.

Keeptopic: Topic hatırlama (topic retention) opsiyonunu açma/kapama için kullanılır. Keeptopic aktif iken, kanaldan son kullanıcı çıktığında, chanserv topici hafızasında tutar ve kanala kullanıcı girdiği anda topici tekrar yerine yazar.
Kullanım: /chanserv set #kanal keeptopic on/off
Örnek: AyNet kanalında topic hatırlamayı aktif hale getirmek istiyorum.
Cevap: /chanserv set #AyNet keeptopic on

Topiclock: Topici kilidini açma/kapama için kullanılır. Topiclock aktif iken, topic sadece /chanserv topic #kanal mesaj komutu ile değiştirilebilir.
Kullanım: /chanserv set #kanal topiclock on/off
Örnek: AyNet kanalında topic kilidini aktif hale getirmek istiyorum.
Cevap: /chanserv set #AyNet topiclock on

Private: Kanalın /chanserv list komutunda çıkmasını engellemek için kullanılır. Ayrıca kanal info bilgileri gizlenir.
Kullanım: /chanserv set #kanal private on/off
Örnek: AyNet kanalını /list komutunda çıkmamasını istiyorum.
Cevap: /chanserv set #AyNet private on

Secureops: Kanalın erişim listesinde olmayan kullanıcılara halfop (%), op (@) ve protect (&) verilmesini engellemek için kullanılır.
Kullanım: /chanserv set #kanal secureops on/off
Örnek: AyNet kanalında erişim listesinde olmayanlara mode, chanserv veya script özelliği ile op verilmesini engellemek istiyorum.
Cevap: /chanserv set #AyNet secureops on

Restricted: Kanala yetkisi olmayanların girmesini engellemek için kullanılır.
Kullanım: /chanserv set #kanal restricted on/off
Örnek: AyNet kanalına yetkisi olmayanların girmesini istemiyorum.
Cevap: /chanserv set #AyNet restricted on

Secure: Kanalın güvenlik opsiyonunu açmak için kullanılır. Bu güvenlik opsiyonu şudur;
Kanal da yetkisi bulunan kullanıcı, kanalda ki yetkisini ancak nickini identify ettiği zaman kullanabilir. Kullanıcı, sunucuya access erişimi ile girdiğinde kanalda ki yetkisini kullanamaz.
Kullanım: /chanserv set #kanal secure on/off
Örnek: AyNet kanalının güvenlik opsiyonlarını açmak istiyorum.
Cevap: /chanserv set #AyNet secure on

Leaveops: Kanalda kullanıcı yok iken, kanala ilk girenin +o kipi alması için kullanılır.
Kullanım: /chanserv set #kanal leaveops on/off
Örnek: AyNet kanalına ilk girenin op olmasını istiyorum.
Cevap: /chanserv set #AyNet leaveops on

Opnotice: Chanserv tarafından yapılan op-deop/voice-devoice/halfop-dehalfop/protect-deprotect/kick vb. işlemlerin, kanala notice olarak gönderilmesi için kullanılır.
Kullanım: /chanserv set #kanal opnotice on/off
Örnek: AyNet kanalında opnotice akfit etmek istiyorum.
Cevap: /chanserv set #AyNet opnotice on

Enforce: Kanalda kullanıcıların prefixlerini korumak amacıyla kullanılır. Enforce aktif olduğunda, kanalda kullanıcı deop/dehalfop/deprotect yapıldığında chanserv buna izin vermeyecektir.
Kullanım: /chanserv set #kanal enforce on/off

Hide: Kanal infosundan bazı bilgileri gizlemek için kullanılır.

* Email: Kanal infosundan email adresini gizlemek için kullanılır.
Kullanım: /chanserv set #kanal hide email on/off
Örnek: AyNet kanalının infosundan email adresini gizlemek istiyorum.
Cevap: /chanserv set #AyNet hide email on

* Topic: Kanal infosundan topici gizlemek için kullanılır.
Kullanım: /chanserv set #kanal hide topic on/off
Örnek: AyNet kanalının infosundan topici gizlemek istiyorum.
Cevap: /chanserv set #AyNet hide topic on

* Mlock: Kanal infosundan mlock ayarlarını gizlemek için kullanılır.
Kullanım: /chanserv set #kanal hide mlock on/off
Örnek: AyNet kanalının infosundan mlock ayarlarını gizlemek istiyorum.
Cevap: /chanserv set #AyNet hide mlock on


Chanserv Unset, kanal ile ilgili belirlenmiş bazı özellikleri deaktif etmek için kullanılır.

Successor: Belirlenen kanal ortağını, kanal infosundan silmek için kullanılır.
Kullanım: /chanserv unset #kanal successor
Örnek: AyNet kanalının infosunda ki successor satırını silmek istiyorum.
Cevap: /chanserv unset #AyNet successor

Url: Belirlenen url adresini, kanal infosundan silmek için kullanılır.
Kullanım: /chanserv unset #kanal url
Örnek: AyNet kanalının infosunda ki url adresini silmek istiyorum.
Cevap: /chanserv unset #AyNet url

Email: Belirlenen email adresini, kanal infosundan silmek için kullanılır.
Kullanım: /chanserv unset #kanal email
Örnek: AyNet kanalının infosunda ki emailadresini silmek istiyorum.
Cevap: /chanserv unset #AyNet email

Entrymsg: Kanal giriş mesajını silmek için kullanılır.
Kullanım: /chanserv unset #kanal entrymsg
Örnek: AyNet kanalının giriş mesajını silmek istiyorum.
Cevap: /chanserv unset #AyNet entrymsg

Önemli: Hide komutu ile kanal infosunda var olan Email, Topic ve Mlock modelerini, /chanserv info #kanal komutunu kullanan kullanıcıların görmemesi için gizlenir. Fakat hala bu 3 bilgi infoda mevcuttur. Unset komutu ile ise, var olan Successor, URL, Email ve Entrymsg bilgileri kanal infosundan tamamen silinir.

Chanserv Set/Unset Komutları hakkında servislerden yardım almak için /chanserv help set ve /chanserv help unset komutları kullanılır.
Chanserv set konulu eğitim tamamlandı.
Konu: Chanserv Levels Komutları

Chanserv Levels, kanal üzerinde ki bir çok fonksiyonu kullanma hakkını seviye ile belirlemek için kullanılır. Levels komutlarını sadece founder konumunda ki kullanıcı kullanabilmektedir.

List: Kanalın levels fonksiyonlarının seviye listesini görmek için kullanılır.
Kullanım: /chanserv levels #kanal list
Örnek: AyNet kanalının levels fonksiyonlarının seviye listesini görmek istiyorum.
Cevap: /chanserv levels #AyNet list

Set: Kanalın levels fonksiyonlarını seviyelendirmek için kullanılır.
Kullanım: /chanserv levels #kanal set fonksiyon seviye
Örnek: AyNet kanalında 5 seviyeden eklediğim kullanıcıların access listesine bakabilmesini istiyorum.
Cevap: /chanserv levels #AyNet set acc-list 5

Disable – Dis: Kanalın levels fonksiyonlarını founder dışında kimsenin kullanamaması için kullanılır.
Kullanım: /chanserv levels #kanal disable/dis fonksiyon
Örnek: AyNet kanalında sadece founder olan kullanıcının yetki ekleyip, silmesini istiyorum.
Cevap: /chanserv levels #AyNet disable acc-change
Örnek: AyNet kanalında sadece founder olan kullanıcının unban komutunu kullanmasını istiyorum.
Cevap: /chanserv levels #AyNet dis unban

Reset: Levels fonksiyonlarının seviyelerini, kanalın ilk şifrelendiği hale getirmek için kullanılır.
Kullanım: /chanserv levels #kanal reset
Örnek: AyNet kanalının levels ayarlarını ilk şifrelendiği hale getirmek istiyorum.
Cevap: /chanserv levels #AyNet reset

Şimdi levels fonksiyonlarının ne olduklarını ve ne işe yaradıklarını inceleyelim.

Autoprotect: Kanala girdiğinde & prefixini alacak kullanıcıların seviyesini belirlemek için kullanılır.
Kullanım: /chanserv levels #kanal set autoprotect seviye
Örnek: AyNet kanalında 4 seviyeden eklediğim kullanıcıların & olmasını istiyorum.
Cevap: /chanserv levels #AyNet set autoprotect 4

Autoop: Kanala girdiğinde @ prefixini alacak kullanıcıların seviyesini belirlemek için kullanılır.
Kullanım: /chanserv levels #kanal set autoop seviye
Örnek: AyNet kanalında 3 seviyeden eklediğim kullanıcıların @ olmasını istiyorum.
Cevap: /chanserv levels #AyNet set autoop 3

Autohalfop: Kanala girdiğinde % prefixini alacak kullanıcıların seviyesini belirlemek için kullanılır.
Kullanım: /chanserv levels #kanal set autohalfop seviye
Örnek: AyNet kanalında 2 seviyeden eklediğim kullanıcıların % olmasını istiyorum.
Cevap: /chanserv levels #AyNet set autohalfop 2

Autovoice: Kanala girdiğinde + prefixini alacak kullanıcıların seviyesini belirlemek için kullanılır.
Kullanım: /chanserv levels #kanal set autovoice seviye
Örnek: AyNet kanalında 1 seviyeden eklediğim kullanıcıların + olmasını istiyorum.
Cevap: /chanserv levels #AyNet set autovoice 1

Invite: Kanalda invite (/chanserv invite #kanal nick) komutunu kullanabilecek kullanıcıların seviyesini belirlemek için kullanılır.
Kullanım: /chanserv levels #kanal set invite seviye
Örnek: AyNet kanalında 4 seviyeden eklediğim kullanıcıların invite komutunu kullanmasını istiyorum.
Cevap: /chanserv levels #AyNet set invite 4

Akick: Kanalda akick (/chanserv akick #kanal *) komutlarını kullanabilecek kullanıcıların seviyesini belirlemek için kullanılır.
Kullanım: /chanserv levels #kanal set akick seviye
Örnek: AyNet kanalında 5 eklediğim kullanıcıların akick komutlarını kullanmasını istiyorum.
Cevap: /chanserv levels #AyNet set akick 5

Set: Kanalda set/unset (/chanserv set/unset #kanal *) komutlarını kullanabilecek kullanıcıların seviyesini belirlemek için kullanılır.
Kullanım: /chanserv levels #kanal set set seviye
Örnek: AyNet kanalında 5 eklediğim kullanıcıların set komutlarını kullanmasını istiyorum.
Cevap: /chanserv levels #AyNet set set 5

Clear: Kanalda clear (/chanserv clear #kanal *) komutlarını kullanabilecek kullanıcıların seviyesini belirlemek için kullanılır.
Kullanım: /chanserv levels #kanal set clear seviye
Örnek: AyNet kanalında 5 eklediğim kullanıcıların clear komutlarını kullanmasını istiyorum.
Cevap: /chanserv levels #AyNet set clear 5

Unban: Kanalda kendi banını açabilecek (/chanserv unban #kanal) kullanıcıların seviyesini belirlemek için kullanılır.
Kullanım: /chanserv levels #kanal set unban seviye
Örnek: AyNet kanalında 2 eklediğim kullanıcıların kendi banını açmasını istiyorum.
Cevap: /chanserv levels #AyNet set unban 2

Acc-list: Kanalda access listesine bakabilecek (/chanserv access #kanal list) kullanıcıların seviyesini belirlemek için kullanılır.
Kullanım: /chanserv levels #kanal set acc-list seviye
Örnek: AyNet kanalında 3 seviyeden eklediğim kullanıcıların access listesine bakmasını istiyorum.
Cevap: /chanserv levels #AyNet set acc-list 3

Acc-change: Kanalda access silip ekleme yapabilecek (/chanserv access #kanal *) kullanıcıların seviyesini belirlemek için kullanılır.
Kullanım: /chanserv levels #kanal set acc-change seviye
Örnek: AyNet kanalında 5 seviyeden eklediğim kullanıcıların access silip ekleme yapabilmesini istiyorum.
Cevap: /chanserv levels #AyNet set acc-change 5

Memo: Kanala gönderilen memoları okuyabilecek, gönderebilecek, silebilecek (/memoserv * #kanal *)kullanıcıların seviyesini belirlemek için kullanılır.
Kullanım: /chanserv levels #kanal set memo seviye
Örnek: AyNet kanalında 4 seviyeden eklediğim kullanıcıların kanala gönderilen memoları okuyabilmesini istiyorum.
Cevap: /chanserv levels #AyNet set memo 4

Op-deop: Kanalda chanserv kullanarak ±o yapabilecek (/chanserv op/deop #kanal nick) kullanıcıların seviyesini belirlemek için kullanılır.
Kullanım: /chanserv levels #kanal set op-deop seviye
Örnek: AyNet kanalında 3 seviyeden eklediğim kullanıcıların chanserv kullanarak op-deop yapabilmelerini istiyorum.
Cevap: /chanserv levels #AyNet set op-deop 3

Voice: Kanalda chanserv kullanarak ±v yapabilecek (/chanserv voice/devoice #kanal nick) kullanıcıların seviyesini belirlemek için kullanılır.
Kullanım: /chanserv levels #kanal set voice seviye
Örnek: AyNet kanalında 1 seviyeden eklediğim kullanıcıların chanserv kullanarak voice-devoice yapabilmelerini istiyorum.
Cevap: /chanserv levels #AyNet set voice 1

Halfop: Kanalda chanserv kullanarak ±% yapabilecek (/chanserv halfop/dehalfop #kanal nick) kullanıcıların seviyesini belirlemek için kullanılır.
Kullanım: /chanserv levels #kanal set halfop seviye
Örnek: AyNet kanalında 2 seviyeden eklediğim kullanıcıların chanserv kullanarak halfop-dehalfop yapabilmelerini istiyorum.
Cevap: /chanserv levels #AyNet set halfop 2

Protect: Kanalda chanserv kullanarak ±a yapabilecek (/chanserv protect/deprotect #kanal nick) kullanıcıların seviyesini belirlemek için kullanılır.
Kullanım: /chanserv levels #kanal set protect seviye
Örnek: AyNet kanalında 4 seviyeden eklediğim kullanıcıların chanserv kullanarak protect-deprotect yapabilmelerini istiyorum.
Cevap: /chanserv levels #AyNet set protect 4

Kick: Kanalda chanserv kullanarak kick atabilecek (/chanserv kick #kanal nick sebep) kullanıcıların seviyesini belirlemek için kullanılır.
Kullanım: /chanserv levels #kanal set kick seviye
Örnek: AyNet kanalında 3 seviyeden eklediğim kullanıcıların chanserv kullanarak kick atabilmelerini istiyorum.
Cevap: /chanserv levels #AyNet set kick 3

Topic: Kanalda chaserv kullanarak topic atabilecek (/chanserv topic #kanal mesaj) kullanıcıların seviyesini belirlemek için kullanılır.
Kullanım: /chanserv levels #kanal set topic seviye
Örnek: AyNet kanalında 5 seviyeden eklediğim kullanıcıların chanserv kullanarak topic atabilmelerini istiyorum.
Cevap: /chanserv levels #AyNet set topic 5

Status: Kanalda bir nickin yetkisini öğrenebilecek (/chanserv status #kanal nick) kullanıcıların seviyesini belirlemek için kullanılır.
Kullanım: /chanserv levels #kanal set status seviye
Örnek: AyNet kanalında 4 seviyeden eklediğim kullanıcıların status komutunu kullanmasını istiyorum.
Cevap: /chanserv set #AyNet set status 4

Chanserv Levels Komutları hakkında servislerden yardım almak için /chanserv help levels komutu kullanılır.
Chanserv Levels fonksiyonları hakkında bilgi almak için /chanserv help levels desc komutu kullanılır.
*Chanserv levels konulu eğitim bitti.
Konu: Chanserv Akick Komutları

Chanserv Akick, kanalın autokick listesini düzenlemek için kullanılır. Listede olan bir kullanıcı kanala girmeye çalıştığında, kanaldan ban kick ile uzaklaştırılır.
Not: Akick ekler iken akick sebebi yazılmaz ise, kullanıcı You have been banned from the channel sebebi ile kanaldan atılır.

Add: Kanalda kullanıcıya akick eklemek için kullanılır.
Not: Bir kanalın akick listesinde aynı anda en fazla 256 kullanıcı bulunabilir.(Bu sunucuya göre değişmektedir)
Kullanım: /chanserv akick #kanal add mask sebep
Örnek: AyNet Kanalında nicki AyNet-User olan kullanıcıya akick eklemek istiyorum.
Cevap: /chanserv akick #AyNet add AyNet!*@* Test
Örnek: AyNet Kanalında identdi HE olan kullanıcıya akick eklemek istiyorum.
Cevap: /chanserv akick #AyNet add *!HE@* Test
Örnek: AyNet Kanalında hostu Helper.AyNet.Org olan kullanıcıya akick eklemek istiyorum.
Cevap: /chanserv akick #AyNet add *!*@Helper.Aynet.Org Test
Örnek: AyNet Kanalında nicki Sc ile başlayan, identdinde HE kelimesi geçen ve hostu Net kelimesi ile biten kullanıcıya akick eklemek istiyorum.
Cevap: /chanserv akick #AyNet add Sc*!*HE*@*Net Test
Örnek: AyNet Kanalında nicki 6 haneli olan, identdi HE ile başlayıp 9 haneli olan kullanıcıya akick almak istiyorum.
Cevap: /chanserv akick #AyNet add ??????!HE???????@* Test
Örnek: AyNet Kanalında sunucudaki tüm kullanıcıları akick almak istiyorum.
Cevap: /chanserv akick #AyNet add *!*@* Test

Del: Kanalda bulunan akick(ler)i silmek için kullanılır.
Kullanım1: /chanserv akick #kanal del mask
Örnek: AyNet Kanalında nicki 4 haneli olan identdi HE olan ve hostunda Helper kelimesi geçen akicki silmek istiyorum.
Cevap: /chanserv akick #AyNet del ????!HE@*Helper*
Kullanım2: /chanserv akick #kanal del numara,numara,numara..
Örnek: AyNet Kanalında akick listesinden 2 ve 6 numaralı akickleri silmek istiyorum.
Cevap: /chanserv akick #AyNet del 2,6
Kullanım3: /chanserv akick #kanal del numara-numara
Örnek: AyNet Kanalında akick listesinden 4 ve 7 numara arasındaki (4 ve 7 dahil) akickleri silmek istiyorum.
Cevap: /chanserv akick #AyNet del 4-7

List: Kanalda akick listesini görmek için kullanılır.
Kullanım1: /chanserv akick #kanal list
Örnek: AyNet Kanalının akick listesini görmek istiyorum.
Cevap: /chanserv akick #AyNet list
Kullanım2: /chanserv akick #kanal list numara,numara,numara..
Örnek: AyNet Kanalında 3 ve 6 numaralı akickleri görmek istiyorum.
Cevap: /chanserv akick #AyNet list 3,6
Kullanım3: /chanserv akick #kanal list numara-numara
Örnek: AyNet Kanalında 2 ve 6 numara arasındaki (2 ve 6 dahil) akickleri görmek istiyorum.
Cevap: /chanserv akick #AyNet list 2-6
Kullanım4: /chanserv akick #kanal list harf/kelime
Örnek: AyNet Kanalında S ile başlayan akickleri listelemek istiyorum.
Cevap: /chanserv akick #AyNet list S*

View: Kanalda akick listesini ayrıntılı olarak görmek için kullanılır. Bu ayrıntılar;
– Akickin kimin tarafından eklendiği
– Akicin ne zaman eklendiği
– Akickin en son ne zaman kullanıldığı
– Akickin sebebi
Kullanım1: /chanserv akick #kanal view
Örnek: AyNet Kanalında akickleri ayrıntılı olarak görmek istiyorum.
Cevap: /chanserv akick #AyNet view
Kullanım2: /chanserv akick #kanal view numara,numara,numara..
Örnek: AyNet Kanalında 5 ve 8 numaralı akickleri ayrıntılı olarak görmek istiyorum.
Cevap: /chanserv akick #AyNet view 5,8
Kullanım3: /chanserv akick #kanal view numara-numara
Örnek: AyNet Kanalında 4 ve 8 numara arasındaki (4 ve 8 dahil) akickleri ayrıntılı olarak görmek istiyorum.
Cevap: /chanserv akick #AyNet view 4-8
Kullanım4: /chanserv akick #kanal view harf/kelime
Örnek: AyNet Kanalında içinde Sc kelimesi geçen akickleri ayrıntılı olarak görmek istiyorum.
Cevap: /chanserv akick #AyNet view *Sc*

Count: Kanalda akick saysını öğrenmek için kullanılır.
Kullanım: /chanserv akick #kanal count
Örnek: AyNet Kanalında akick sayısını öğrenmek istiyorum.
Cevap: /chanserv akick #AyNet count

Enforce: Kanal akick listesinde bulunduğu halde başka bir nickle kanala girip, kanal içerisinde akick listesinde ki nicke döndüğünde kanaldan atmak için kullanılır.
Şayet böyle bir durum olur ise, enforce komutu uygulandığında kullanıcı eklenilen akickte ki sebep ile birlikte atılır.
Kullanım: /chanserv akick #kanal enforce
Örnek: AyNet Kanalında AyNet-User nickini akicke ekledim. Fakat X nicki ile kanala girip, kanalda nickini AyNet-User olarak değiştirdi. Akick’in aktif olmasını istiyorum.
Cevap: /chanserv akick #AyNet enforce

Chanserv Akick Komutları hakkında servislerden yardım almak için /chanserv help akick komutu kullanılır.

Konu: Nickserv Genel Komutları

Nickserv, nick ile ilgili işlem yapmak için kullanılan servisin ismidir.

Register: Nick şifrelemek işlemi için kullanılır.
Şifrelenecek nick şu özellik(ler)e sahip olmalıdır;
1- 2 veya daha fazla kelimeden oluşacak ise; araya boşluk konulmamalı, belirli karakterler ile sözcükler birbirine bağlanabilir.
2- En fazla 30 karakterli olmalı
3- Sunucu tarafından yasaklı olmamalı
4- Şifresiz olmalı
5- Rakam ile başlamamalı (Bu tarz nick almaya çalışsanız dahi sistem izin vermeyecektir)
Kullanılacak şifre şu özellik(ler)e sahip olmalıdır;
1- Kolay tahmin edilebilir olmamalı
2- En az 5 karakterli olmalı
3- En fazla 31 karakterli olmalı
4- Boşluk kullanılmamalı
5- Kontrol kodları (CTRL+B, CTRL+K, CTRL+U) içerebilir
6- Email adresi “@” karakteri içermek zorundadır
Kullanım: /nickserv register şifre emailadresi
Örnek: /nickserv register 123456 AyNet-User@mail.adresi

Auth: Şifrelenen nicki sunucuya tanıtmak veya email adresi değişikliğini tamamlamak için kullanılır.
Her sunucuda nick kayıt işlemi için gerekli olmayabilir, bazı sunucularda otomatik olarak auth kodu kaldırılmıştır.
Kullanılan sunucularda ise, nick kayıt işleminde kullandığınız email adresinize yada sunucuda status pencerenize gelmektedir.
Kullanım: /nickserv auth kod
Örnek: /nickserv auth 123456789

Sendauth: Auth kodunu, register veya email adresi değişikliği işlemlerinden sonra email adresine göndermek için kullanılır.
Kullanım: /nickserv sendauth
Not: Sendauth komutu, 24 saatte bir kullanılır zira bu sürede auth girilmemiş bir nick düşerek tekrar kayıtsız olacaktır.

Identify: Nickin sahibi olduğumuzu servislere göstermek için kullanılır. Yani şifrenizi giriş komutudur.
Kullanım: /nickserv identify şifre
Örnek: /nickserv identify 123456

Sendpass: Nickin şifresini, nicke ait email adresine göndermek için kullanılır.
Kullanım: /nickserv sendpass nick
Örnek: /nickserv sendpass AyNet-User
Not: Sendpass komutunun kullanılabilmesi için, nickin authcodesi girilmiş olmalıdır.

Drop: Nickin kaydını silmek için kullanılır.
Kullanım: /nickserv drop şifre
Örnek: /nickserv drop 123456

Link: Nickimizi, şifresiz bir başka nicke yönlendirmek için kullanılır. Yönlendirme işleminden sonra, şifresiz olan nick asıl nickimiz ile aynı özellikleri (şifre, access, set, memo vs.) taşımaya başlar.
Kullanım: /nickserv link nick
Örnek: /nickserv link AyNet-User

Unlink: Asıl nickimizin, yönlendirilen nickle bağlantısını kesmek için kullanılır.
Kullanım: /nickserv unlink nick
Örnek: /nickserv unlink AyNet-User

Listlinks: Nickimizin linklendiği tüm nicklerin listesini görmek için kullanılır.
Kullanım: /nickserv listlinks
Yukarıda ki komutu uyguladığımda;
<NickServ> AyNet-User nickine linkli nickler:
<NickServ> *AyNet-User
<NickServ> Turkuaz
<NickServ> 2 linkli nick.
Not: Ana nickimizin başında * karakteri vardır.

Access: Nickimizin erişim haklarını, nickimizi identify etmeden kullanabilecek identd@host’ların ayarlarını yapmak için kullanılır. Add, del, list olmak üzere 3 komut kullanılır.

* Add: Nickimize erişim sağlayacak identd@host’u belirlememiz için kullanılır.
Kullanım: /nickserv access add identd@host
Örnek: /nickserv access add Help@88.226.121.15
Yukarıda ki komutu uyguladığımda;
Identdi Help, hostu(ip) 88.226.121.15 olan kullanıcı AyNet-User nicki ile sunucuya girdiğinde; AyNet-User nickinin şifresini girmeden AyNet-User nicki ile ilgili erişimleri kullanabilir.

* Del: Daha önce mevcut olan identd@host erişimlerini silmek için kullanılır.
Kullanım: /nickserv access del identd@host
Örnek: /nickserv access del Help@12.13.14.156

* List: Nickimizin erişim listesinde bulunan identd@host erişimlerini listemelek için kullanılır.
Kullanım: /nickserv access list

Ajoin: Nickimizi identify ettikten sonra otomatik olarak gireceğimiz kanalları ayarlamamız için kullanılır. Add, del, list olmak üzere 3 komut kullanılır.
Not: Ajoin listemizde olmasına rağmen bir kanal +k veya +i modelerinde ise veya +l modesi ile bir limit belirlenmiş ve kanal user limiti dolmuş ise, o kanala giriş yapılamayacaktır.

* Add: Nickimizi identify ettikten sonra otomatik gireceğimiz kanalları eklemek için kullanılır.
Kullanım: /nickserv ajoin add #kanal
Örnek: /nickserv ajoin add #AyNet

* Del: Nickimizi identify ettikten sonra otomatik girdiğimiz kanallardan istediğimizi silmek için kullanılır.
Kullanım: /nickserv ajoin del #kanal
Örnek: /nickserv ajoin del #AyNet

* List: Otomatik olarak girdiğimiz kanalların listesini görmemiz için kullanılır.
Kullanım: /nickserv ajoin list

Set: Nickimiz ile ilgili özellikleri belirlememiz için kullanılır.
Kullanım: /nickserv set parametre veri
Not: Nickserv Set/Unset Komutları konusu eğitiminde ayrıntılı anlatılmıştır.

Unset: Nickimiz ile ilgili belirlenmiş bazı özellikleri deaktif etmek için kullanılır.
Kullanım: /nickserv unset parametre
Not: Nickserv Set/Unset Komutları konusu eğitiminde ayrıntılı anlatılmıştır.

Recover: Nickimizi kullanan kullanıcının, nickimizi kullanmasını sona erdirmek için kullanılır. Kullanıcının nicki, sunucu tarafından belirlenmiş nicklerden birine dönüşür.
Kullanım: /nickserv recover nick şifre
Örnek: /nickserv recover AyNet-User 123456
Not: Güvenlik nedeni ile 60 saniye nickimiz, nickserv tarafından sunucuda tutulur.

Release: Nickserv tarafından tutulan nickimizi, 60 saniye beklemeden serbest bırakmak için kullanılır.
Kullanım: /nickserv release nick şifre
Örnek: /nickserv release AyNet-User 123456

Ghost: IRC’de askıda kalmış nickimizi serbest bırakmak için kullanılır. Nickin sunucu ile bağlantısı tamamen kesilir.
Kullanım: /nickserv ghost nick şifre
Örnek: /nickserv ghost AyNet-User 123456
Not: Askıda kalan nickimize Ghost komutunu uygulamaz isek; Sunucu nickimize Ping gönderir ve Pong cevabı alamaz ise nickin askıda kaldığını anlar ve Ping timeout hatası ile sunucudan düşürür.

Info: Belirtilen nickin özelliklerini görmemiz için kullanılır.
Kullanım: /nickserv info nick
Örnek: /nickserv info AyNet-User

Listchans: Nickimizin sadece founder olduğu kanalları listelemek için kullanılır.
Kullanım: /nickserv listchans

Alist: Nickimizin yetkili olduğu kanalların listesini ve kanallarda ki yetki seviyemizi görmek için kullanılır.
Kullanım: /nickserv alist

Status: Belirtilen nickin servisler tarafından durumunu öğrenmemiz için kullanılır.
Kullanım: /nickserv status nick
Örnek: /nickserv status AyNet-User
Yukarıda ki komutu uyguladığımda;
4 adet rakamsal ifade ile karşılaşabilirim. Bunlar; 0, 1, 2 ve 3 rakamlarıdır.
* 0: Nickin offline veya şifresiz olduğunu gösterir.
* 1: Nickin auth kodunu girmediğini gösterir.
* 2: Nickin access erişim listesi ile tanındığını gösterir.
* 3: Nickin identify edildiğini gösterir.
Not: Tek bir status komutunda 16 nick belirtilebilir.
Kullanım: /nickserv status nick1 nick2 nick3 … nick16

Nickserv hakkında servislerden yardım almak için /nickserv help veya /services help komutları kullanılır.
Nickserv Genel Komutları hakkında servislerden yardım almak için /nickserv help commands veya /services help commands komutları kullanılır.

Nickserv Genel konulu eğitim bitmiştir.
Konu: Nickserv Set/Unset Komutları

Nickserv Set, nickimiz ile ilgili özellikleri belirlememiz için kullanılır.

Password: Nickimizin şifresini değiştirmek için kullanılır.
Kullanım: /nickserv set password yenişifre
Örnek: /nickserv set password 123456

Language: Servislerin dilini belirlemek için kullanılır.
Kullanım: /nickserv set language dilnumarası
Örnek: /nickserv set language 12
Not: Servis dillerinin numaralarını /nickserv help set language komutu ile öğrenebiliriz.

Url: Nick infomuza url adresi eklemek için kullanılır.
Kullanım: /nickserv set url http://adres veya /nickserv set url ftp://adres

Email: Nickimizin email adresini değiştirmek için kullanılır.
Kullanım: /nickserv set email yeniemailadresi

Kill: Nickimizin, identify edilmediği taktirde ne zaman sunucudan killeneceğini ayarlamamız için kullanılır.
Kullanım1: /nickserv set kill on/off => ON: Identify süresini 1 dakika yapar. OFF: Identify süresini iptal eder ve nickimiz identify edilmese dahi sunucudan killenmez.
Kullanım2: /nickserv set kill quick => Identify süresini 20 saniye yapar.
Kullanım3: /nickserv set kill immed => Identify süresini 0 saniye yapar.
Kill Immed aktif iken nickimizi, //nickserv recover nick şifre | /nickserv release nick şifre | /nick nick | /nickserv identify şifre komut bütünü ile girebiliriz.

Info: Nick infomuza bilgi satırı eklemek için kullanılır.
Kullanım: /nickserv set info metin

Secure: Nickimizin güvenlik fonksiyonlarını aktif etmek için kullanılır. Güvenlik fonksiyonları şunlardır;
1- Kill fonksiyonunun aktif olmasını sağlayarak, şifreli nickimizin kullanımını engellemek
2- Access erişimi sağlayarak, nickimizin kullanılmasını engellemek
Kullanım: /nickserv set secure on/off
Not: Secure on (aktif) olmasına rağmen, sunucuya nickin otomatik erişim (access) listesinden girer isek, nickin şifresini girmesek dahi kill yemeyiz.

Private: /nickserv list komutunda nickimizin gözükmesini engellemek için kullanılır. Ayrıca info komutu uygulandığında, nick bilgilerimizi gizler.
Kullanım: /nickserv set private on/off

Hide: Nick infomuzdan email adresimizi, son çıkış mesajımızı ve son online olduğumuz identd@host bilgimizi gizlemek için kullanılır.
Kullanım1: /nickserv set hide email on/off => Email adresi
Kullanım2: /nickserv set hide quit on/off => Son çıkış mesajı
Kullanım3: /nickserv set hide usermask on/off => Son online olunan identd@host (mask)

Timezone: Servislerin zaman dilimini ayarlamak için kullanılır. Zaman dilimi 3 şekilde ayarlanabilir.

* UTC-offset: UTC zaman diliminden belirtilen saat ve dakika kadar ileri (Batıya) veya geri (Doğuya) almamızı sağlar.
Kullanım: /nickserv set timezone ± hh:mm (saat:dakika)
Örnek: Zamanı dilimini 3 saat 15 dakika ileri (Batıya) almak istiyorum.
Cevap: /nickserv set timezone +3:15
Örnek: Zaman dilimini 6 saat geri (Doğuya) almak istiyorum.
Cevap: /nickserv set timezone -6:00

* Zaman dilimi: 2 tane zaman dilimi vardır. Bunlar GMT ve EEST dir.
Kullanım: /nickserv set timezone GMT/EST
Örnek: /nickserv set timezone GMT
GMT (Greenwich Mean Time): Başlangıç meridyeninin geçtiği Londra’nın güney doğu banliyösü Greenwich’ten alan bir zaman dilimidir.
EEST: Doğu avrupa standard zaman dilimidir.
Not: Doğu avrupa standard zaman (EEST) dilimini uygulamak için EST kullanılır.
Kullanım: /nickserv set timezone EST

* Default: Zaman dilimini standart zaman dilimine ayarlamak için kullanılır.
Kullanım: /nickserv set timezone default

Mainnick: Linkli nicklerimiz arasında, asıl nickimizi belirlemek için kullanılır. Belirlenen nick, kanalların yetki listelerinde ve kanal infolarında gözükecek olan nickimizdir.
Kullanım: /nickserv set mainnick nick
Örnek: /nickserv set mainnick AyNet-User

Nickserv Unset, nickimiz ile ilgili belirlenmiş bazı özellikleri deaktif etmek için kullanılır.

Url: Nick infosuna eklediğimiz url adresini silmek için kullanılır.
Kullanım: /nickserv unset url

Info: Nick infosuna eklenen bilgi mesajını silmek için kullanılır.
Kullanım: /nickserv unset info

Nickserv Set/Unset Komutları hakkında servislerden yardım almak için /nickserv help set veya /services help set ve /nickserv help unset veya /services help unset komutları kullanılır.

Konu: Helpserv Kullanımı

Helpserv, sunucuda kullanılan servisler (Nickserv, Chanserv, Memoserv, Operserv, Statserv) hakkında bilgi almak için kullanılan servisin ismidir.
Diğer servisler gibi oper flagına sahip değildir. Yardım menülerinin başlangıcı kabul edilir.
Kullanılan servislerin yardım menüleri userlar için sınırlıdır. Nickserv, Chanserv ve Memoserv hakkında yardım alabilmekteyiz.
Operserv ve Statserv yardım menüleri sadece oper ve üstü yetkiye sahip yöneticilere açıktır.

Helpserv kullanımı: /helpserv help
Diğer servis yardım menülerine ulaşımak için bu komutu uygulayabilirsiniz.

/Servisismi Help: İsmi geçen servis ile ilgili genel bilgi almak için kullanılır.
Kullanım1: /nickserv help veya /services help => Nickserv servisi hakkında genel bilgi almak için kullanılır.
Kullanım2: /chanserv help => Chanserv servisi hakkında genel bilgi almak için kullanılır.
Kullanım3: /memoserv help => Memoserv servisi hakkında genel bilgi almak için kullanılır.
Kullanım4: /operserv help => Operserv servisi hakkında genel bilgi almak için kullanılır. (Sadece sunucu yöneticileri kullanabilir.)
Kullanım5: /statserv help => Statserv servisi hakkında genel bilgi almak için kullanılır. (Sadece sunucu yöneticileri kullanabilir.)

/Servisismi Help Commands: İsmi geçen servis ile ilgili kullanılabilecek komut listesini görmek için kullanılır. (Commands; komutlar anlamına gelmektedir.)
Kullanım1: /nickserv help commands veya /services help commands => Nickserv servisi ile ilgili kullanılabilecek komut listesini görmek için kullanılır.
Kullanım2: /chanserv help commands => Chanserv servisi ile ilgili kullanılabilecek komut listesini görmek için kullanılır.
Kullanım3: /memoserv help commands => Memoserv servisi ile ilgili kullanılabilecek komut listesini görmek için kullanılır.
Kullanım4: /operserv help commands => Operserv servisi ile ilgili kullanılabilecek komut listesini görmek için kullanılır. (Sadece sunucu yöneticileri kullanabilir.)
Kullanım5: /statserv help commands => Statserv servisi ile ilgili kullanılabilecek komut listesini görmek için kullanılır. (Sadece sunucu yöneticileri kullanabilir.)

/Servisismi Help Komutismi: İsmi geçen servis ile ilgili kullanılabilecek komut listesinde ki (/servisismi help commands), komutlar hakkında bilgi almak için kullanılır.
Örnek: /nickserv help register veya /services help register => Nickserv servisi ile ilgili kullanılabilecek komut listesinde ki (/nickserv help commands), register komutu hakkında bilgi almak için kullanılır.
Örnek: /chanserv help set => Chanserv servisi ile ilgili kullanılabilecek komut listesinde ki (/chanserv help commands), set komutu hakkında bilgi almak için kullanılır.
Örnek: /memoserv help read => Memoserv servisi ile ilgili kullanılabilecek komut listesinde ki (/memoserv help commands), read komutu hakkında bilgi almak için kullanılır.
Örnek: /operserv help global => Operserv servisi ile ilgili kullanılabilecek komut listesinde ki (/operserv help commands), global komutu hakkında bilgi almak için kullanılır.
Örnek: /statserv help servers => Statserv servisi ile ilgili kullanılabilecek komut listesinde ki (/statserv help commands), servers komutu hakkında bilgi almak için kullanılır.

/Servisismi Help Komutismi Altkomutismi: İsmi geçen servis ile ilgili kullanılabilecek bazı komutların alt komutları mevcuttur. İşte bu alt komutlar hakkında bilgi almak için kullanılır.
Örnek: /nickserv help set password veya /services help set password => Nickserv servisi ile ilgili set komutunun, alt komutu olan password komutu ile ilgili bilgi almak için kullanılır.
Örnek: /chanserv help set founder => Chanserv servisi ile ilgili set komutunun, alt komutu olan founder komutu ile ilgili bilgi almak için kullanılır.
Örnek: /memoserv help set limit => Memoserv servisi ile ilgili set komutunun, alt komutu olan limit komutu ile ilgili bilgi almak için kullanılır.
Notlar:
* /chanserv help levels desc => Chanserv Levels fonksiyonları hakkında bilgi almak için kullanılır.
* /chanserv help access levels => Chanserv Levels default ayarlarına göre; Akick, autoop, autohalfop, autovoice, autoprotect, kanala girişi engelleyen ve kanalda operatör olmayı engelleyen leveller hakkında bilgi almak için kullanılır.

Konu: Memoserv Komutları

Memoserv, herhangi bir nicke veya kanala not bırakmamızı ve not almamızı sağlayan servisin adıdır.

Send: Şifreli herhangi bir nicke veya kanala not göndermek için kullanılır.
Kullanım: /memoserv send nick mesaj
Örnek: AyNet-User nickine not göndermek istiyorum.
Cevap: /memoserv send AyNet-User Selam
Kullanım: /memoserv send #kanal mesaj
Örnek: AyNet kanalına not göndermek istiyorum.
Cevap: /memoserv send #AyNet Kolay gelsin.

Read: Nickimize veya kanalımıza gelen notları okumamız için kullanılır.
Kullanım1: /memoserv read numara
Örnek: Nickime gelen notlardan 4 numaralı notu okumak istiyorum.
Cevap: /memoserv read 4
Kullanım2: /memoserv read #kanal numara
Örnek: AyNet kanalına gelen notlardan 3 numaralı notu okumak istiyorum.
Cevap: /memoserv read #AyNet 3
Kullanım3: /memoserv read numara,numara,numara..
Örnek: Nickime gelen notlardan 2, 5 ve 7 numaralu notları okumak istiyorum.
Cevap: /memoserv read 2,5,7
Kullanım4: /memoserv read #kanal numara,numara,numara..
Örnek: AyNet kanalına gelen notlardan 1, 4, 8 ve 10 numaralı notları okumak istiyorum.
Cevap: /memoserv read #AyNet 1,4,8,10
Kullanım5: /memoserv read numara-numara
Örnek: Nickime gelen notlardan 3 ve 6 numara arasındaki (3 ve 6 dahil) notları okumak istiyorum.
Cevap: /memoserv read 3-6
Kullanım6: /memoserv read #kanal numara-numara
Örnek: AyNet kanalına gelen notlardan 1 ve 8 numara arasındaki (1 ve 8 dahil) notları okumak istiyorum.
Cevap: /memoserv read #AyNet 1-8
Kullanım7: /memoserv read last
Örnek: Nickime gelen notlardan en son notu okumak istiyorum.
Cevap: /memoserv read last
Kullanım8: /memoserv read #kanal last
Örnek: AyNet kanalına gelen notlardan en son notu okumak istiyorum.
Cevap: /memoserv read #AyNet last
Kullanım9: /memoserv read new
Örnek: Nickime gelen fakat okumadığım notların hepsini okumak istiyorum.
Cevap: /memoserv read new
Kullanım10: /memoserv read #kanal new
Örnek: AyNet kanalına gelen fakat okumadığın notların hepsini okumak istiyorum.
Cevap: /memoserv read #AyNet new

List: Nickimize veya kanalımıza gelen notların listesini görmek için kullanılır.
Kullanım1: /memoserv list
Örnek: Nickime gelen notları listelemek istiyorum.
Cevap: /memoserv list
Kullanım2: /memoserv list #kanal
Örnek: AyNet kanalına gelen notları listemek istiyorum.
Cevap: /memoserv list #AyNet
Kullanım3: /memoserv list numara
Örnek: Nickime gelen notlardan 2 numaralı notu listelemek istiyorum.
Cevap: /memoserv list 2
Kullanım4: /memoserv list #kanal numara
Örnek: AyNet kanalına gelen notlardan 3 numaralı notu listelemek istiyorum.
Cevap: /memoserv list #AyNet 3
Kullanım5: /memoserv list numara,numara,numara..
Örnek: Nickime gelen notlardan 2, 5 ve 7 numaralı notları listelemek istiyorum.
Cevap: /memoserv list 2,5,7
Kullanım6: /memoserv list #kanal numara,numara,numara..
Örnek: AyNet kanalına gelen notlardan 1, 4, 7 ve 10 numaralı notları listelemek istiyorum.
Cevap: /memoserv list #AyNet 1,4,7,10
Kullanım7: /memoserv list numara-numara
Örnek: Nickime gelen notlardan 2 ve 5 numara arasındaki (2 ve 5 dahil) notları listelemek istiyorum.
Cevap: /memoserv list 2-5
Kullanım8: /memoserv list #kanal numara-numara
Örnek: AyNet kanalına gelen notlardan 5 ve 11 numara arasındaki (5 ve 11 dahil) notları listelemek istiyorum.
Cevap: /memoserv list #AyNet 5-11
Kullanım9: /memoserv list new
Örnek: Nickime gelen, fakat okumadığım notları listelemek istiyorum.
Cevap: /memoserv list new
Kullanım10: /memoserv list #kanal new
Örnek: AyNet kanalına gelen, fakat okumadığım notları listelemek istiyorum.
Cevap: /memoserv list #AyNet new
Not: Okunmamış notların başında * karakteri, zaman aşımından çıkartılmış (save) notların başında + karakteri vardır.

Del: Nickimize veya kanalımıza gelen notları silmek için kullanılır. Silinen notlar geri getirilemez.
Kullanım1: /memoserv del numara
Örnek: Nickime gelen notlardan 3 numaralı notu silmek istiyorum.
Cevap: /memoserv del 3
Kullanım2: /memoserv del #kanal numara
Örnek: AyNet kanalına gelen notlardan 2 numaralı notu silmek istiyorum.
Cevap: /memoserv del #AyNet 2
Kullanım3: /memoserv del numara,numara,numara..
Örnek: Nickime gelen notlardan 1, 4, 6, ve 10 numaralı notları silmek istiyorum.
Cevap: /memoserv del 1,4,6,10
Kullanım4: /memoserv del #kanal numara,numara,numara..
Örnek: AyNet kanalına gelen notlardan 2, 5 ve 7 numaralı notları silmek istiyorum.
Cevap: /memoserv del #AyNet 2,5,7
Kullanım5: /memoserv del numara-numara
Örnek: Nickime gelen notlardan 4 ve 7 numara arasındaki (4 ve 7 dahil) notları silmek istiyorum.
Cevap: /memoserv del 4-7
Kullanım6: /memoserv del #kanal numara-numara
Örnek: AyNet kanalına gelen notlardan 2 ve 8 numara arasındaki (2 ve 8 dahil) notları silmek istiyorum.
Cevap: /memoserv del #AyNet 2-8
Kullanım7: /memoserv del all
Örnek: Nickime gelen tüm notları silmek istiyorum.
Cevap: /memoserv del all
Kullanım8: /memoserv del #kanal all
Örnek: AyNet kanalına gelen tüm notları silmek istiyorum.
Cevap: /memoserv del #AyNet all

Forward: Nickimize gelmiş notları, nickimizin kayıtlı olduğu emailadresine göndermek için kullanılır.
Kullanım1: /memoserv forward numara
Örnek: Nickime gelmiş notlardan 2 numaralı notu emailadresime göndermek istiyorum.
Cevap: /memoserv forward 2
Kullanım2: /memoserv forward numara,numara,numara..
Örnek: Nickime gelmiş notlardan 2, 5, 7 ve 10 numaralı notları emailadresime göndermek istiyorum.
Cevap: /memoserv forward 2,5,7,10
Kullanım3: /memoserv forward numara-numara
Örnek: Nickime gelmiş notlardan 6 ve 13 numara arasındaki (6 ve 13 dahil) notları emailadresime göndermek istiyorum.
Cevap: /memoserv forward 6-13
Kullanım4: /memoserv forward all
Örnek: Nickime gelmiş olan tüm notları emailadresime göndermek istiyorum.
Cevap: /memoserv forward all

Ignore: Kullanıcının bize not göndermesini engellemek için kullanılır.
Kullanım1: /memoserv ignore add mask
Örnek: Nicki Sc ile başlayan, identd’i HE olan ve hostunda Helper kelimesi geçen kullanıcının bana not göndermesini istemiyorum.
Cevap: /memoserv ignore add Sc*!HE@*Helper*
Kullanım2: /memoserv ignore del mask
Örnek: Memoserv ignore listemde bulunan AyNet-User nickinin bana not bırakmasına izin vermek istiyorum.
Cevap: /memoserv ignore del AyNet-User!*@*
Kullanım3: /memoserv ignore list
Örnek: Memoserv ignore listemi görmek istiyorum.
Cevap: /memoserv ignore list

Info: Nickimizin veya kanalımızın memoserv özelliklerini öğrenmemiz için kullanılır. Bu özellikler;
* Okunmayan not sayısı
* Okunan not sayısı
* Toplam not sayısı
* En fazla alınacak not sayısı
* Yeni not geldiğindeki bildirim şekli
Kullanım1: /memoserv info
Örnek: Nickimin memoserv özelliklerini öğrenmek istiyorum.
Cevap: /memoserv info
Kullanım2: /memoserv info #kanal
Örnek: AyNet kanalının memoserv özelliklerini öğrenmek istiyorum.
Cevap: /memoserv info #AyNet

Save: Nickimize veya kanalımıza gelen notları zaman aşımından çıkarmak (zamanla silinmesini engellek) için kullanılır.
Kullanım1: /memoserv save numara
Örnek: Nickime gelen notlardan 4 numaralı notu zaman aşımından çıkartmak istiyorum.
Cevap: /memoserv save 4
Kullanım2: /memoserv save #kanal numara
Örnek: AyNet kanalına gelen notlardan 2 numaralı notu zaman aşımından çıkartmak istiyorum.
Cevap: /memoserv save #AyNet 2
Kullanım3: /memoserv save numara,numara,numara..
Örnek: Nickime gelen notlardan 2, 5, 7, 9 ve 11 numaralı notları zaman aşımından çıkartmak istiyorum.
Cevap: /memoserv save 2,5,7,9,11
Kullanım4: /memoserv save #kanal numara,numara,numara..
Örnek: AyNet kanalına gelen notlardan 1 ve 6 numaralu notları zaman aşımından çıkartmak istiyorum.
Cevap: /memoserv save #AyNet 1,6
Kullanım5: /memoserv save numara-numara
Örnek: Nickime gelen notlardan 4 ve 15 numara arasındaki (4 ve 15 dahil) notları zaman aşımından çıkartmak istiyorum.
Cevap: /memoserv save 4-15
Kullanım6: /memoserv save #kanal numara-numara
Örnek: AyNet kanalına gelen notlardan 2 ve 7 numara arasındaki (2 ve 7 dahil) notları zaman aşımından çıkartmak istiyorum.
Cevap: /memoserv save #AyNet 2-7

Set: Nickimizin veya kanalımızın memoserv ile ilgili özelliklerini belirlememiz için kullanılır.

* Notify: Nickimize yeni not geldiğinde ne zaman uyarılacağımızı belirlememiz için kullanılır.
Kullanım1: /memoserv set notify on
Örnek: Nickime yeni bir not geldiğinde, IRC girer girmez, away’dan döner dönmez ve not bana geldiği anda uyarılmak istiyorum.
Cevap: /memoserv set notify on
Kullanım2: /memoserv set notify logon
Örnek: Nickime yeni bir not geldiğinde, IRC girer girmez, away’dan döner dönmez uyarılmak istiyorum.
Cevap: /memoserv set notify logon
Kullanım3: /memoserv set notify new
Örnek: Nickime yeni bir not geldiğinde, sadece not gönderildiğinde uyarılmak istiyorum.
Cevap: /memoserv set notify new
Kullanım4: /memoserv set notify off
Örnek: Nickime yeni bir not geldiğinde, uyarılmak istemiyorum.
Cevap: /memoserv set notify off

* Limit: Nickimize veya kanalımıza gelebilecek en fazla not sayısını belirlememiz için kullanılır. Bu limit en fazla 20 not’dur
Kullanım1: /memoserv set limit sayı
Örnek: Nickime en fazla 20 adet not bırakılmasını istiyorum.
Cevap: /memoserv set limit 20
Kullanım2: /memoserv set limit #kanal sayı
Örnek: AyNet kanalına en fazla 10 adet not bırakılmasını istiyorum.
Cevap: /memoserv set limit #AyNet 10

* Forward: Nickimize gelen notların emailadresine gidip gitmemesi özelliğini belirlememiz için kullanılır.
Kullanım1: /memoserv set forward on
Örnek: Nickime gelen notların sadece emailadresime gitmesini istiyorum.
Cevap: /memoserv set forward on
Kullanım2: /memoserv set forward copy
Örnek: Nickime gelen notların hem nickime (statuse) hemde emailadresime gitmesini istiyorum.
Cevap: /memoserv set forward copy
Kullanım3: /memoserv set forward off
Örnek: Nickime gelen notların sadece nickime (statuse) gelmesini istiyorum.
Cevap: /memoserv set forward off

Memoserv hakkında servislerden yardım almak için /memoserv help komutu kullanılır.
Memoserv Komutları hakkında servislerden yardım almak için /memoserv help commands komutu kullanılır.

Konu: Wildcard Açıklamaları

Wildcard ; Akick, ban, who, list, access, ignore komutları olmak üzere mask kullanılabilen tüm komutların kullanım alanlarını genişletme amacı ile kullanılan karakterlerdir.
Kullanılan karakterler * ve ? karakterleridir.
Şimdi maskın ne olduğunu ve maskda kullanılan bu karakterlerin nasıl kullanıldıklarını inceleyelim.

!: Maskda nick kısmının bitip, identd kısmının başladığı manasına gelir.
Örnek: AyNet-User nicki => AyNet-User! olarak gösterilir.

@: Maskda identd kısmının bitip, host kısmının başladığı manasına gelir.
Örnek: Help identdi => !Help veya Help@ veya !Help@ olarak gösterilir.
Örnek: Helper.AyNet.ORG hostu => @Helper.AyNet.ORG olarak gösterilir.

Toparlamak gerekirse; Mask => Nick!Identd@Host olarak gösterilir.

Bir whoisde bilinmesi gereken yerler;
Örnek Whois: AyNet-User is Help@Helper.AyNet.ORG * Turkuaz
Nick kısmı: AyNet-User yazısı
Identd kısmı: Help yazısı
Host kısmı: Helper.AyNet.ORG yazısı
Fullname (realname, setname) kısmı: Turkuaz yazısı
Mask : AyNet-User!Help@Helper.AyNet.ORG

*: Sıfır veya sonsuz hane manasına gelir.
Kullanım1: Harf/Kelime ile başlayan => Harf/Kelime*
Örnek: S harfi ile başlayan nick => S*! olarak gösterilir.
Örnek: H harfi ile başlayan identd => !H* veya H*@ veya !H*@ olarak gösterilir.
Örnek: Helper kelimesi ile başlayan host => @Helper* olarak gösterilir.
Örnek: He ile başlayan kanal => #He* olarak gösterilir.
Kullanım2: İçinde harf/kelime geçen => *Harf/Kelime*
Örnek: İçinde ea kelimesi geçen nick => *ea*! olarak gösterilir.
Örnek: İçinde el kelimesi geçen identd => !*el* veya *el*@ veya !*el*@ olarak gösterilir.
Örnek: İçinde mirc kelimesi geçen host => @*mirc* olarak gösterilir.
Örnek: İçinde elp kelimesi geçen kanal => #*elp* olarak gösterilir.
Kullanım3: Harf/kelime ile biten => *Harf/Kelime
Örnek: t harfi ile biten nick => *t! olarak gösterilir.
Örnek: lp kelimesi ile biten identd => !*lp veya *lp@ veya !*lp@ olarak gösterilir.
Örnek: Com kelimesi ile biten host => @*Com olarak gösterilir.
Örnek: p harfi ile biten kanal => #*p olarak gösterilir.

?: Karakter (hane) manasına gelir.
Örnek: 6 karakterli nick => ??????! olarak gösterilir.
Örnek: 5 haneli identd => !????? veya ?????@ veya !?????@ olarak gösterilir.
Örnek: 8 haneli host => @???????? olarak gösterilir.
Örnek: 4 haneli kanal => #???? olarak gösterilir.

* Wildcard Açıklamaları konusu eğitimi sona ermiştir.